Kontaktirajte nas

Centralna kancelarija – adresa:

Trg Đ. D. M. broj 3, 76300 Bijeljina

tel: +387-55-211-784, +387-55-212-605
fax: +387-55 -221-780

Radno vrijeme – ponedjeljak-petak: 9:00–17:00

Elektronska pošta:

Direktor FLP BiH: Slavko Paleksić

Ured u Sarajevu – adresa:

Džemala Bijedića 166 A, 71000 Sarajevo

tel: +387-33-760-650, +387-33-470-682
fax: +387-33-760-651

Radno vrijeme – ponedjeljak, četvrtak, petak: 09:00–16:30
utorak, srijeda: 12:00–20:00

Elektronska pošta:

Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović

Korisnička podrška